Kenapa kecantikan lebih penting bagi seorang perempuan ketimbang kepintaran?

Kenapa kecantikan lebih penting bagi seorang perempuan ketimbang kepintaran?


Sebab lelaki yang bodoh jumlahnya lebih banyak dibandingkan lelaki Yang buta.