Tidak boleh dilihat tetapi boleh ditimbang?

Tidak boleh dilihat tetapi boleh ditimbang?


Jawapan : Bertimbang rasa