Tetamu duduk di dalam kenderaan ini, tetapi pemilik duduk di luar.

Tetamu duduk di dalam kenderaan ini, tetapi pemilik duduk di luar.


PENGAYUH BECA