Sebelum kamu masuk ke dalam istana yang besar, apakah yang kamu akan nampak dahulu?

Sebelum kamu masuk ke dalam istana yang besar, apakah yang kamu akan nampak dahulu?


ISTANA