Sebatang benda yang mempunyai tiga mata yang berwarna-warni. Semua orang juga perlu lihat perintahnya, apa itu?

Sebatang benda yang mempunyai tiga mata yang berwarna-warni. Semua orang juga perlu lihat perintahnya, apa itu?


TRAFFIC LIGHT