Saya musuh kepada setiap haiwan, siapa saya?

Saya musuh kepada setiap haiwan, siapa saya?


PEMBURU