Saya boleh melihat, tetapi tidak boleh mendengar. Siapakah saya?

Saya boleh melihat, tetapi tidak boleh mendengar. Siapakah saya?


Mata.