Saya berada di atas air, tetapi tidak boleh berenang, ataupun bergerak. Siapakah saya?

Saya berada di atas air, tetapi tidak boleh berenang, ataupun bergerak. Siapakah saya?


Jambatan.