Pokok apakah yang berbuah sekali sahaja?

Pokok apakah yang berbuah sekali sahaja?


Jawapan : Pokok pisang