Permainan apa yang paling berat sekali

Permainan apa yang paling berat sekali


Jawapan : catur (sebab kena bawa raja,permaisuri,kuda dan sebaginya