Perkara yang dicuri tetapi tidak menyalahi undang-undang?

Perkara yang dicuri tetapi tidak menyalahi undang-undang?


Cinta