Perbuatan ini boleh memberikan anda semangat di rumah tetapi ia boleh menyebabkan anda dipecat di pejabat.

Perbuatan ini boleh memberikan anda semangat di rumah tetapi ia boleh menyebabkan anda dipecat di pejabat.


TIDUR