Makan percuma, minum percuma, bahkan tidur pun percuma. Tetapi peliknya tiada seorang pun sukakan tempat ini. Tempat apakah ini?

Makan percuma, minum percuma, bahkan tidur pun percuma. Tetapi peliknya tiada seorang pun sukakan tempat ini. Tempat apakah ini?


Penjara.