Lalat yang tidak terbang dipanggil apa?

Lalat yang tidak terbang dipanggil apa?


Lalat berjalan.