Kebanyakkan orang tak suka benda ini tetapi mereka membuat juga, apa benda ini?

Kebanyakkan orang tak suka benda ini tetapi mereka membuat juga, apa benda ini?


KERJA