Jika tekan loceng bas, apa yang akan turun sebelum berhenti?

Jika tekan loceng bas, apa yang akan turun sebelum berhenti?


SPEDOMETER