Ikan apakah yang boleh digunakan untuk mengikat?

Ikan apakah yang boleh digunakan untuk mengikat?


Jawapan : Ikan tilapia