Ikan apakah yang boleh diberhentikan sementara?

Ikan apakah yang boleh diberhentikan sementara?


Ikan paus (ikan pause).