Ia meninggal di belakang walaupun anda berjalan ataupun berlari.

Ia meninggal di belakang walaupun anda berjalan ataupun berlari.


TAPAK KAKI