Hantu ini boleh terbang, aktif pada malam, tetapi tak ada gigi, apa hantu ini?

Hantu ini boleh terbang, aktif pada malam, tetapi tak ada gigi, apa hantu ini?


BURUNG HANTU