Dua nombor yang berada di mana-mana sahaja.

Dua nombor yang berada di mana-mana sahaja.


7 11