Dalam banyak-banyak api, api apa yang tak panas?

Dalam banyak-banyak api, api apa yang tak panas?


Bil Api. Hehehe..