Burger Apakah Yang Gembira?

Burger Apakah Yang Gembira?


Burgembira.