Bom apakah tidak boleh meletup?

Bom apakah tidak boleh meletup?


Jawapan : Bomba