Boleh berlari dengan cepat dan suka berlumba.

Boleh berlari dengan cepat dan suka berlumba.


KUDA