Binatang apa yang orang cari dapat duit?

Binatang apa yang orang cari dapat duit?


Lintah.