Bermata tidak pandai melihat, bercakap tidak ada bunyi. Apakah ia?

Bermata tidak pandai melihat, bercakap tidak ada bunyi. Apakah ia?


Pen.