Batu apakah yang tidak akan pernah dijumpai di dalam laut?

Batu apakah yang tidak akan pernah dijumpai di dalam laut?


Batu kering.