Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengelakkan topi yang dipakai di kepala jatuh?

Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengelakkan topi yang dipakai di kepala jatuh?


Jangan pakai.