Ayam apa yang tidak boleh dilihat, dan tidak boleh dipegang?

Ayam apa yang tidak boleh dilihat, dan tidak boleh dipegang?


Ayam yang hilang.