Apakah yang mempunyai 8 mata tetapi tidak boleh melihat?

Apakah yang mempunyai 8 mata tetapi tidak boleh melihat?


4 ekor arnab buta. 😀