Apakah anggota badan buaya yang terdapat di darat?

Apakah anggota badan buaya yang terdapat di darat?


Jawapan : Lidah buaya