Saya mempunyai dua buah mulut, yang besar untuk saya, yang kecil untuk orang lain. Siapa kah saya?


Teko