Saya mempunyai dua buah mulut, yang besar untuk saya, yang kecil untuk orang lain. Siapa kah saya?

Saya mempunyai dua buah mulut, yang besar untuk saya, yang kecil untuk orang lain. Siapa kah saya?


Teko