Jam apa yg jarum jamnya muter ke kiri?

Jam apa yg jarum jamnya muter ke kiri?


Jam kidal