Apa bedanya monas sama kamu?

Apa bedanya monas sama kamu?


Kalo monas milik pemerintah kalo kamu milik aku