Apa bahasa arabnya kamu senyum ke aku?

Apa bahasa arabnya kamu senyum ke aku?


Subhanallah