Apa bahasa arabnya kamu senyum ke aku?


Subhanallah